ADRIAN-VASCU-276x300

  1. Pentru apartamentele si casele utilizate ca locuinte nu s-a modificat nimic din atributiile persoanelor fizice in calitate de contribuabili. S-a modificat doar valoarea impozabila prin cresterea acesteia datorita modificarilor operate in art 457 din Noul Cod Fiscal. Cota de impozitare este stabilita de catre fiecare autoritate locala. Noua valoare impozabila si noua cota vor conduce la impozitul pe cladirile rezidentiale. Acesta va creste pentru toate cladirile rezidentiale ale persoanelor fizice pentru ca: (a) a crescut baza impozabila de la 935 lei/mp la 1000 lei/mp (b) a crescut coeficientul de conversie de la suprafata utila la suprafata desfasurata de la 1.2 la 1.4 (c) a crescut si procentul cu care autoritatile locale pot majora baza de impozitare de la 20% la 50%).
  2. Pentru apartamentele si casele in care este inscris sediul unei firme fara activitate, nu exista alte modificari decat cele amintite la pct 1.
  3. Pentru apartamentele si casele unde se afla sediul unei firme cu activitate, aceasta trebuie incadrata de catre contribuabilul PF intr-una din urmatoarele situatii: (a) daca sunt deduse cheltuielile de catre chirias, atunci cladirea va fi considerata cu utilizare nerezidentiala (b) daca aceste cheltuieli raman in sarcina persoanei fizice, cladirea va fi considerata rezidentiala.
  4. In cazul apartamentelor unde sediul firmei sau PFA, este declarat intr-una dintre incaperi, aceasta suprafata nu poate fi evaluata distinct deoarece nu se cunosc suprafetele comune care ii sunt atasate. In aceste conditii apartamentul va fi sau cu utilizare rezidentiala, sau nerezidentiala, in functie de cine deduce utilitatile
  5. In cazul incadrarii in categoria cladirilor nerezidentiale, contribuabilul persoana fizica va trebui sa solicite unui evaluator autorizat realizarea unui raport de evaluare din care va rezulta valoarea impozabila asupra careia se va aplica nivelul cotei de impozitare stabilit de catre autoritatea locala. Acesta a crescut de la 0.1% la o valoare din intervalul 0.2%-1.3% in cazul cladirilor nerezidentiale.
  6. Dupa ce contribuabilul persoana fizica detinatoare de apartament va decide in ce categorie se incadreaza cladirea (rezidential sau nerezidential) ar trebui sa opereze asupra contractului de inchiriere/comodat incheiat cu persoana juridica astfel incat in acesta sa fie stipulat in clar cine deduce utilitatile.
  7. Este de asteptat ca eventuala crestere a costurilor persoanei fizice in cazul incadrarii apartamentelor/caselor de locuit, in categoria cladirilor nerezidentiale, sa fie recuperate prin cresterea chiriei. Un element esential il va repezenta contractual de inchiriere.
  8. In situatiile in care persoana fizica si persoana juridica sau PFA-ul sunt parti afiliate (cazul cel mai frecvent al sediilor de PFA), contractul de inchiriere sau comodat va fi documentul din care va rezulta daca cladirea va fi incadrata ca si cladire rezidentiala sau nerezidentiala.
  9. Incadrarea cladirii ca rezidentiala sau nerezidentiala este responsabilitatea contribuabilului.
  10. Pentru celelalte tipuri de cladiri: spatii comerciale, cladiri de birouri, hoteluri, blocuri de locuinte construite in scopul vanzarii etc, cladirile sunt considerate nerezidentiale si impozitul va fi similar cu cel al persoanelor juridice detinatoare de spatii similare si va creste fata de perioada anterioara. In acest caz raman valabile precizarile de la pct. 4 de mai sus.

sursa: Adrian Vascu- Presedinte ANEVAR

Distribuie si tu!

Comments are closed.