100%
Scopul unui raport de evaluare imobiliară:

 • stabilirea valorii de piață a proprietății în vederea vânzării sau cumpărării;
 • evaluarea sau reevaluarea proprietății în vederea stabilirii cotei de impozitare;
 • evaluarea sau reevaluarea proprietății pentru înregistrarea în contabilitate și raportări financiare ;
 • estimarea valorii proprietății pentru care se solicită restituire sau despagubire de la A.N.R.P. (Autoritatea Natională pentru Restituirea Proprietăților).
 • 1: Predare documentelor în copie:

 • Act de proprietate, încheiere de intabulare
 • Extras de carte funciară
 • Plan de încadrare în zonă
 • Plan de situaţie
 • Autorizaţie de construire / desfiinţare
 • Certificat de urbanism
 • Memoriu tehnic de arhitectură
 • Memoriu tehnic de rezistenţă
 • Fişa bunului imobil
 • Releveu / nivel
 • Copie carte de identitate client / Copie Certificat de înregistrare Fiscală (societăţi comerciale)
 • Date complete de facturare
 • 2: Inspecția proprietății

  3: Realizarea și predarea raportului de evaluare