Reorganizarea înseamnă deschiderea procedurii de insolvență generală cu intenția de a redresa societatea, pe baza unui plan.

Planul de reoganizare va cuprinde o eșalonare a datoriilor pe o durată de 3 ani. La data deschiderii procedurii de insolvență se suspendă de drept toate acțiunile judiciare, extrajudiciare sau măsurile de executare silită asupra averii societății.

Societatea își va desfășura în continuare activitatea sub controlul Administratorului Judiciar.
În cazul în care reorganizarea va da greș, se va trece la procedura de faliment.