1. taxeStabilirea listei cu cladirile pentru care datoreaza impozit pe cladiri. Firmele care au realizat ultima reevaluare cu data evaluarii 31 decembrie 2012, vor plati cota de impozit majorata daca nu vor realiza un raport de evaluare. Si cei care au realizat ultima reevaluare dupa 31 decembrie 2012 pot solicita, daca vor, rapoarte de evaluare. In cazul acestora cota de impozit aplicata nu va fi cea majorata.
  2. Completarea declaratiei de impunere solicitata de autoritatile locale. Urmariti cerintele autoritatilor locale privind declaratia de impunere si documentele necesare anexarii acestora.
  3. Contractarea unui evaluator autorizat si realizarea unui raport de evaluare in perioada 1 ianuarie – 31 martie 2016. Dupa aceasta data nu mai pot fi realizate rapoarte de evaluare pentru anul 2016 si contribuabilii vor plati cota majorata a impozitului daca aveau posibilitatea sa solicite rapoarte de evaluare si nu au facut-o. Raportul de evaluare nu poate fi realizat inainte de 1 ianuarie 2016.
  4. Incadrarea cladirilor pentru care datoreaza impozit pe cladiri in categoria corespunzatoare de utilizare (rezidentiala, nerezidentiala sau mixta). Aceasta incadrare trebuie sa tina seama de cerintele autoritatilor locale.
  5. Completarea Anexei 1 din GEV 500 – Standardul de evaluare pentru impozitarea cladirilor (atasata acestui material). Aceasta anexa ar fi recomandat sa faca parte din contractul incheiat cu evaluatorul. Anexa 1 va contine doar cladirile pentru care datoreaza impozit pe cladiri. Contribuabilul isi asuma responsabilitatea asupra cuprinsului listei din Anexa 1. Constructiile speciale nu fac obiectul impozitului pe cladiri.
  6. Punerea la dispozitia evaluatorului a tuturor informatiilor necesare realizarii evaluarii precum si asigurarea inspectiei fiecarei cladiri.
  7. Realizarea unui raport de evaluare pentru fiecare administratie locala pe raza careia contribuabilul detine cel putin o cladire.
  8. Depunerea unei copii a raportului de evaluare de catre contribuabil la autoritatea locala pana la 31 martie.
  9. Raportul de evaluare pentru impozitare nu se va inregistra in situatiile financiare.
  10. Daca politicile contabile ale firmei solicita si evaluarea pentru inregistrarea in situatiile financiare (evaluare pentru raportare financiara) se va solicita un raport de evaluare distinct.

 

 

Sursa: Adrian Vascu

Distribuie si tu!

Comments are closed.