Declanșarea falimentului are loc atunci când reorganizarea dă greș.
falimentul societatilor comerciale Declanșarea falimentului are loc atunci când reorganizarea dă greș. Falimentul, fiind ultima soluţie, intervine când, în mod cert, redresarea unei societăţi comerciale nu mai este posibilă, singura modalitate de a achita o parte sau toate datoriile fiind lichidarea în întregime a bunurilor societatii. Dacă se constată că nu există bunuri în patrimoniul debitorului sau că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele, se poate da o hotărâre prin care se dispune radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Efecte ale intrarii in faliment:
  • Se va ridica dreptul de administrare.
  • Se vor lichida bunurile din averea firmei iar sumele provenite din vânzarea acestora vor fi distribuite conform prevederilor legale.
  • Se va dispune radierea societății.