evaluari-imobiliare

Singura modificare de structură analizată din perspectiva gândirii fiscale este procedura de plată a impozitelor pe locuințe din anul 2016, conform noului Cod fiscal adoptat prin Legea nr. 227/2015 cu modificări ulterioare.

În acest sens, impozitul pe clădirile deținute de persoane fizice este stabilit în funcție de scopul utilizării clădirii respective, și nu în funcție de calitatea de proprietar persoană fizică.

În acest sens, legiuitorul stabilește impozitarea clădirilor în mod diferențiat, respectiv utilizarea clădirii în activități economice, aceasta participând la livrarea de bunuri sau prestarea de servicii sau pentru folosință rezidențială, caz în care clădirea este folosită ca locuință pentru o persoană sau o familie.

Tot ca element de noutate, impozitul nu mai se stabilește ca un procent fix la nivel de țară, cum ar fi, de exemplu, procentul de 0,1% valabil în anul 2015 pentru toate localitățile țării, ci se plătește diferențiat, consiliul local stabilind procente diferite de la localitate la localitate.

Astfel, pentru clădirile aflate în proprietatea unei persoane fizice la data de 31 decembrie 2015, impozitele datorate la bugetul local sunt stabilite după cum urmează:

-între 0,08% și 0,2% din valoarea construcției pentru clădirile cu destinație locuință;

-între 0,2% și 1,3% din valoarea construcției pentru clădirile utilizate în activități economice, dacă clădirile sunt achiziționate, dobândite sau reevaluate în ultimii 5 ani;

-2% din valoarea construcției pentru clădirile utilizate în activități economice, dacă clădirile sunt achiziționate, dobândite sau reevaluate cu mai mult de 5 ani înainte de anul 2016.

Raportându-ne la cele două structuri de impozitare pentru clădirile utilizate în activități economice, observăm că în realitate, cu mici excepții, majoritatea persoanelor fizice ce dețin astfel de clădiri nu le-au reevaluat deoarece nu a fost necesară sau impusă această reevaluare în virtutea vreunui act normativ.

Practic, prin simpla necunoaștere a legii, dacă te afli în situația de a deține acasă un sediu de societate, un sediu social pentru PFA, ai deschis un cabinet de consultanță, contabilitate, audit sau faci o mică afacere cum ar fi o frizerie, tocilărie, sifonărie etc. și deții construcția de mai bine de 5 ani te afli în situația de a fi impozitat cu procentul de 2% din valoarea construcției, situație ce conduce la o majorare de cel puțin 20 de ori a impozitului față de anul curent.

În acest sens, scopul persoanei fizice care deține clădirea utilizată în activități economice este să stabilească o valoare de impozitare apropiată de prețul pieței la care să se aplice unul dintre procentele mai mici adoptate de consiliile locale.

Desigur, la nivel de țară există diferențe foarte mari între procentele de impozitare pentru clădirile folosite în activități economice, procente ce conduc la plăți de impozite de la simplu la triplu pentru aceeași suprafață de construcție ridicată din materiale similare dar regăsită în localități diferite.

Sursa: www.republica.ro

Distribuie si tu!

Comments are closed.