Prin hotararea prin care se decide intrarea in faliment , judecatorul-sindic va dispune ridicarea dreptului de administrare al debitorului si va desemna un lichidator judiciar.

photo-1444427169197-de497742b62d

Printre operatiunile care se efectueaza in cazul in care firma intra in faliment sunt:

  • inventarierea bunurilor din patrimoniul firmei
  • sigilarea si conservarea acestor bunuri
  • evaluarea elementelor de activ si de pasiv ale firmei
  • intocmirea situatiilor financiare
  • valorificarea bunurilor din averea societatii
  • stabilirea masei credale potrivit legii 85/2014
  • distribuirea sumelor realizate din lichidarea bunurilor din patrimoniul firmei, potrivit planului de distribuire in   ordinea prevazuta  de  legea 85/2014
  • intocmirea si aprobarea raportului final
  • intocmirea bilantului de lichidare
  • radierea firmei si descarcarea lichidatorului judiciar de atributiile conferite de lege

 

Asadar, implicatiile fiscale sunt cele regasite in  Normele Metodologice privind reflectarea in contabilitate a operatiunilor de dizolvare si lichidare a societatii comerciale si tratamentul fiscal al acestora aprobat prin  OMFP 1376/2004.

 

 

 

Comments are closed.