In data de 18 decembrie 2015, pe site-ul Ministerului de Finante a fost postat proiectul Normelor metodologice pentru Noul cod fiscal.

locuinte

Am extras mai jos un exemplu de calcul al impozitului pentru o cladire cu destinatie mixta atunci cand se cunosc suprafetele alocate in scop rezidential si nerezidential.

Cazul unei clădiri cu destinație mixtă, aflată în proprietatea unei persoane fizice, când se cunosc suprafețele folosite în scop rezidențial și în scop nerezidențial:
A. Date despre clădire:
a) Rangul localității: 0;
b) Zona în cadrul localității: B;
c) Suprafața utilă a clădirii: 190 m2, din care 90 m2 cu destinație
rezidențială și 100 m2 cu destinație nerezidențială;
d) Tipul clădirii: cu cadre din beton armat, dotată cu toate cele patru
instalații;
e) Data construcției: 2000;
f) Cotele de impozitare stabilită prin hotărâre a consiliului local pentru
2016: pentru clădirile rezidențiale 0,1%, iar pentru clădirile nerezidențiale 1%;
g) Pentru anul 2016, consiliul local nu a stabilit cote adiționale la impozitul
pe clădiri.

B. Explicații privind modul de calcul al impozitului pe clădiri, așa cum
rezultă din aplicarea art. 459 din Codul fiscal:
a) Se determină impozitul aferent suprafeței folosite în scop rezidențial:
i. Se determină suprafața construită desfășurată prin înmulțirea suprafeței
utile cu coeficientul de transformare de 1,4:
90 m2 x 1,4 = 126 m2
ii. Se determină valoarea impozabilă a suprafeței rezidențiale: suprafaţa
construită desfăşurată prevăzută la pct. 1.1 se înmulţeşte cu valoarea impozabilă a
clădirii cu cadre de beton armat, dotată cu toate cele patru instalaţii, astfel:
126 m2 x 1000 lei/ m2 = 126.000 lei;
iii. Se identifică coeficientul de corecţie din tabelul prevăzut la art. 457 alin.
(6) din Codul fiscal, corespunzător zonei B şi rangului 0, respectiv 2,50:
126.000 lei x 2,50 = 315.000 lei;

iv. Se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafața folosită în scop
rezidențial:
315.000 lei x 0,1% = 315 lei.
b) Se determină impozitul aferent suprafeței folosite în scop nerezidențial:
i. Valoarea la 31 decembrie 2015 a clădirii reiese dintr-un raport de
evaluare întocmit de un evaluator autorizat și este de 225.000 lei.
ii. Se calculează cota procentuală din clădire care corespunde suprafeței
folosite în scop nerezidențial:
(100 m2 x 1,4) /(190 m2 x 1,4) = 52,63%
iii. Se determină valoarea suprafeței folosite în scop nerezidențial, prin
înmulţirea valorii clădirii cu cota procentuală determinată la pct ii.:
225.000 lei x 52,63% = 118417,5 lei
iv. Se calculează impozitul pe clădiri pentru suprafața folosită în scop
nerezidențial:
118417,5 lei * 1% = 1184,18 lei
c) Impozitul total anual pentru clădirea cu folosință mixtă se calculează
prin însumarea impozitului determinat la lit. a), cu cel determinat la lit. b):
315 lei + 1184,18 lei = 1499,18 lei, care se rotunjește la 1499 lei.

Distribuie si tu!

Comments are closed.