MRK DOING PROIECT oferă servicii de insolvență (reorganizare și faliment) societăților aflate în dificultăți financiare. Echipa noastră, formată din lichidatori judiciari, avocați, economiști și evaluatori imobiliari, experți din diverse domenii profesionale, colaborează pentru dezvoltarea planului personalizat al afacerii tale. Dacă ți-au scăzut vânzările sau au apărut primele semne de dificultăți financiare în firma ta, programează o întâlnire cu lichidatorul judiciar Carmen Gavriluță, unul dintre specialiștii nostri în domeniul prevenirii insolvenței si a falimentului.
  • Rolul Lichidatorului Judiciar
    Lichidatorul Judiciar este persoana desemnată să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment atât în procedura generală cât și în cea simplificată, și să exercite atribuțiile prevăzute de lege sau pe cele stabilite de instanța de judecată.
  • Ce este Insolvența
    Insolvența este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizează prin insuficiența fondurilor bănești disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide și exigibile.
Carmen Gavriluță - lichidator judiciar în cadrul societății MRK DOING PROIECT - ne explică pe scurt, care este diferența dintre Insolvență și Faliment :

O societate aflată în dificultate financiară poate formula o cerere de intrare în procedura de insolvență către Tribunal și prin aceeași cerere poate numi un lichidator judiciar. Cererea trebuie susținută de documente care să ateste cuantumul datoriilor.

Procedura insolvenței poate fi deschisă în vederea reorganizării societății, pe baza unui plan de reorganizare care va conduce la redresarea afacerii. Din momentul deschiderii procedurii de insolvență, se opresc toate executarile silite și se sistează toate accesoriile și penalitățile. Planul de reoganizare va cuprinde o eșalonare a datoriilor pe o durată de 3 ani.

Declanșarea falimentului are loc atunci când reorganizarea dă greș. De fapt, falimentul este ultima soluție atunci când, în mod cert, redresarea unei societăți comerciale nu mai este posibilă, singura modalitate de a achita o parte sau toate datoriile fiind lichidarea în întregime a bunurilor societății.

În situația în care se constată că nu există bunuri in patrimoniul debitorului sau că acestea sunt insuficiente pentru a acoperi cheltuielile administrative și niciun creditor nu se oferă să avanseze sumele, se poate da o hotărâre prin care se dispune radierea debitorului din registrul în care este înmatriculat.

Cabinetul Individual de Insolvență Carmen Gavriluță vă oferă consultații gratuite